dinsdag 7 december 2021

Verdwaald in de Werkelijkheid

Dit boek van Hans Plets draagt als ondertitel “De mens op zoek naar zijn plaats in de kosmos”. Er zijn drie goede redenen om dit boek te lezen.

Ten eerste is dit boek een uitstekende samenvatting van de geschiedenis van de wetenschapsfilosofie, vanaf de Griekse Oudheid tot nu. Misschien was dit oorspronkelijk niet de bedoeling van de auteur. Maar omdat wetenschapsbeoefening en wereldbeeld in de oudheid (en nu eigenlijk nog) onvermijdelijk gekoppeld waren aan een filosofische denkwijze, moesten die verschillende stromingen in de wetenschapsfilosofie wel uitgebreid aan bod komen.

Ten tweede is dit boek een uitstekende samenvatting van de geschiedenis van de natuurkunde en de kosmologie. De auteur schetst haarfijn hoe de grote “kwantumsprongen” in de natuurkunde met vallen en opstaan gemaakt werden en tot welke verbluffende resultaten dat geleid heeft. De natuurkunde staat hier natuurlijk in direct verband met de sterrenkunde via de astrofysica.

Ten derde schetst dit boek een tamelijk duidelijk beeld van de uitdagingen en de moeilijkheden waarvoor fysici vandaag staan. Inderdaad blijven we vandaag zitten met een hoogst bizar universum: een met spookachtige werking op afstand bij de transmissie van fotonen (de ‘Spukhafte Fernwirkung’ van Einstein), met donkere materie en donkere energie, en een ruimte-tijd die meer op plasticine gelijkt dan op een cartesiaans assenstelsel. Het zijn bevindingen die vaak contra-intu├»tief zijn en alleen met geavanceerde wiskunde begrijpelijk gemaakt kunnen worden. De heilige graal van de natuurkundigen, de zogenaamde Grote Unificatie Theorie, die de kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie zou moeten verenigen, lijkt nog niet voor morgen te zijn.

Dit boek is een must-read voor de liefhebbers van dit genre. Ten slotte is het boek ook zeer vlot en bij momenten sappig geschreven. 

Ik verwijs ook naar mijn Engelstalige en Nederlandstalige blogs over wetenschap.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten